Hem » Spakemi » pH-värde & alkajustering

pH-värde & alkajustering

Spakemi för PH och alkajustering. Kemi som justerar ph-värde, alkalinitet och kalk är nödvändigt att ha hemma för behålla en god vattenkvalitet.

För att kemin ska fungera i din pool eller spabad och vattnet ska vara fint att bada i, krävs det att vattnet håller rätt pH-värde. Det idealiska pH-värdet för badvatten är mellan 7,2 och 7,6. Att du håller rätt pH-värde i din pool eller spa ligger till grunden för att resterande kemikalier ska kunna verka och hålla rätt värden. Högre pH-värde gör att vattnet irriterar huden och effekten hos desinfektionsmedlet minskar. Ett lägre pH-värde kan framkalla korrosionsskador på din pool- eller spautrustning samt vara aggressivt mot huden. Därför är det viktigt att du kontinuerligt gör ett vattenprov, det vill säga en vattenanalys som talar om pH-värdet i din pool eller spabad.

Vad är pH-värde?

pH-värdet är det viktigaste värdet i vattnet och påverkar alla andra kemikalier som du tillsätter i vattnet. Ett idealiskt pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6, här håller sig värdet på en neutral nivå och det är hälsosamt för oss människor att bada i det. Har du däremot ett för lågt pH-värde så blir vattnet i din pool eller spabad surt och aggressivt. För badgästerna kan detta leda till irriterande slemhinnor och ögon, och det kan leda till frätskador på utrustningen som pumpen och slangar. Har du ett för högt pH-värde, närmare 8.0 så blir vattnet basiskt. På människor verkar detta irriterande på huden och vattnet känns såpaktigt. Den främsta skillnaden om du har ett för högt pH-värde är att kloret förbrukas mycket fortare. Klorförbrukningen vid ett pH-värde på 8,5 är dubbelt så hög som vid ett pH-värde på 7,4. Dessutom kan det bildas kalkutfällning och du kan få ett grumligt badvatten till följd av att du har ett för högt pH-värde vid klorering. Genom att ständigt göra en vattenanalys med antingen teststickor eller en digital vattenmätare kan du undvika detta.

Hur ofta ska jag mäta pH-värdet?

Du bör testa vattnet minst en gång i veckan och även innan att du chockklorerar din pool eller spabad. Skulle det visa sig på ditt vattenprov att du har ett för lågt pH så kan detta enkelt höjas med pH plus. Skulle din vattenmätning visa tvärtom, att du har ett för högt pH så kan detta sänkas med pH minus. Ett för högt pH är sällan några problem att sänka, detta värde sjunker ständigt när ditt vatten utsätts för väder, badgäster och föroreningar. Att höja pH-värdet är däremot något som du ofta behöver göra.

Vad är alkalinitet?

Samtidigt som du testar ditt badvatten för att kontrollera pH-värdet så mäter du även alkaliniteten. Alkalinitet är ett mått på mängden löst bikarbonat och karbonat i vattnet. Detta utgör också vattnets buffertförmåga, det vill säga dess förmåga att dämpa svängningar i pH.
Om ph-värdet i din pool är svårt att justera kan det vara ett tecken på att det är för låg alkalinitet i poolvattnet. Ett bra värde på alkaliniteten är 80-120 ppm. För att höja upp detta värde så använder du alkalinity up. Är problemet det omvända att poolvattnet har en för hög alkalinitet använd så sänker du detta med pH minus. För hög alkalinitet i poolvattnet ger ett korrosivt vatten, speciellt på betong och kakelfog i gjutna pooler. Ett vattenprov för alkaliniteten behöver inte göras lika ofta som för pH och klor, med de flesta test mäter detta samtidigt.

Ett lättskött bad med regelbunden vattenanalys

Det går inte att poängtera tillräckligt många gånger om hur viktigt det är att regelbundet göra test i ditt spabad eller pool. Med hjälp av ett vattentest ser du direkt hur värdena ser ut i vattnet och vilken poolkemi du behöver tillsätta. På så sätt riskerar du inte att överdosera kemikalierna och inte heller att plötsligt upptäcka att vattnet är grönt. Men det finns fler kemikalier som kan justera vattnet, så att det är optimalt för såväl pool- och spautrustningen som badgäster.

Om vattnet är för hårt finns risk för kalkutfällningar samt att badvattnet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall löst i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar och i filtret. En kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällning och avlagringar.