Hem » Spakemi » Chockklor & klortabletter

Chockklor & klortabletter

Chockklor för snabbt återställa vattenkvaliteten efter ett bad eller klortabletter för kontinuerlig desinfektion av badvattnet i poolen eller spabadet? Du behöver båda typer av desinfektion om du vill hålla vattnet rent och säkert.

Köp chockklor och klortabletter till pool och spabad

För att poolens eller spabadets vattnet ska hålla sig rent och klart hela badsäsongen så är det viktigt att desinficera vattnet, detta kan du göra med exempelvis klor. Gör du inte detta så kommer vattnet snart att bli ohälsosamt, och både se och lukta illa. Så att använda klortabletter i pool och spabad är att rekommendera. Vill du inte desinficera ditt badvatten med klortabletter så finns det även klorfri desinficering. Klor till pool finns i olika former, som granulat eller i tabletter. Vilket alternativ du väljer att använda, om det är klortabletter, klorpuckar eller klorgranulat beror på hur du vill addera kloret i din bassäng. I vår webbshop kan du köpa klortabletter och chockklor för både pool och spabad, som hjälper dig att hålla ditt badvatten rent och fräscht hela säsongen.

Ska jag köpa klortabletter eller chockklor?

Det finns olika sorters klor som du kan tillsätta till ditt badvatten, chockklor för att ge vattnet ett klorvärde och långtidsverkande klor, veckoklor eller klortabs som fungerar som en underhållstablett. Chockklor eller klorgranulat tillsätter man först i poolen, för att få ett desinficerande badvatten. Du kommer sedan behöva höja upp din klorhalt i vattnet kontinuerligt, i takt med att kloret förbrukas. Kloret förbrukas i samband med att det nyttjas då du badar, när det späs ut av regnvatten eller det kommer annan smuts i vattnet. För att inte klorvärdet ska sjunka så drastiskt i poolen så tillsätter man en klortablett med långtidsverkande klor. Denna klortablett kan heta allt från veckoklor, långtidsverkande klortablett, klortabs eller multifunktionstablett.

Hur tillsätter jag klortabletter till min pool?

Att tillsätta klortabletter i poolen kan göras på olika sätt, beroende på storleken på klortabletterna. Om det är långtidsvekande klortabletter, veckoklor eller klor tabs kan storlek variera något, och vilken storlek du väljer att klorera din pool med beror på vattenvolymen. Du kan antingen välja att placera klortabletten i poolens bräddavlopp eller i en doseringsflottör. En flottör ser ut som en liten boj som flyter runt på vattenytan och utsöndrar en jämn mängd klor i poolens vatten. Är det chockklor du ska tillsätta i poolen så köps oftast chockklor som granulat, det betyder att kloret har formen av små kulor. Chock klor i granulat löser snabbt upp sig och blandas med vattnet. Det är dock viktigt att du har en pump eller ett rengöringssystem som cirkulerar vattnet, så att inte klorgranulatet blir liggande på botten. Då riskerar detta att bleka pool linern, den duk som håller poolens vatten på plats.

Har du en pool där vattnet bytts mer sällan, undvik då klor med cyanursyra så undviker du klorlås.

Hur tillsätter jag klortabletter till spa?

Att tillsätta klortabletter i spa, bubbelbad eller jacuzzi fungerar ungefär på samma sätt. Det är dock inte alla spabad som har ett bräddavlopp där du kan lägga klortabletten, utan för att klorera ett spa behöver du oftast ha en flottör. Klor till utespa förbrukas oftast snabbare, på grund av att ett spabad har en högre temperatur. Därför är det extra viktigt att kontinuerligt fylla på med klor till spabad, och då främst chockklor. Detsamma gäller när du ska chockklorera ditt spa, att du bör sätta igång karets reningssystemet så att kloret cirkulerar i vatten och inte blir liggande på botten, även här kan det bli missfärgningar.

Vad är fritt klor och bundet klor?

Klor benämns antingen som fritt klor eller som bundet klor. Fritt klor är det klor dom du tillsätter i din pool eller spabad i form av klortabletter eller chockklor. Detta aktiva klor är det klor som desinficerar och tar bort bakterier och föroreningar från badvattnet. Ett bundet klor däremot är då det förbrukade fria kloret, eller kloraminer som det också kallas. Det är kloraminerna eller det bundna kloret i din pool som luktar ’badhus’, och kan i värsta fall kan irritera slemhinnor och ögon. Genom att fylla på poolen eller spabadet med nytt vatten så späs det bundna kloret ut. Som vi nämnde tidigare så dunstar klor ständigt från din badbassäng, och genom detta så försvinner det bundna kloret denna vägen också. Ett annat alternativ för att minska mängden bundet klor är att chockklorera din pool.

Mäta klorvärdet i poolen

Lika viktigt det är att använda klortabletter i sin pool är det att hålla reda på vilket klorvärde du har i poolens vatten. Det spelar ingen roll vad du använder för klor till ditt spa eller pool, om du föredrar klortabletter, chockklor, klorgranulat eller klorpuckar. Mäta klorvärdet gör du enkelt samtidigt som du kontrollerar andra värden i poolens vatten. Det finns olika sätt på hur du kan mäta ditt klorvärde, antingen kan du använda dig av teststickor för pool och spabad eller digitala pooltestare. Kontrollera klorhalten i vatten ska du göra regelbundet, oavsett om det gäller klor i pool, spabad, klor i jacuzzi eller en badtunna med klor.

Vilket är det riktiga klorvärdet i pool?

Det är viktigt att du håller koll på vattnets värden i poolen, framför allt är det pH-värdet som kan påverka övriga kemikaliers påverkan på vattnet. Ett optimalt pH-värde i badvattnet ska ligga mellan 7,2-7,6. Ett för högt pH-värde kan försämrar klordesinfektionen i badvattnet. Riktvärden från folkhälsomyndigheten vid ett pH-värde på 7,4 och vattentemperatur på 35°C är:

  • Fritt klor: 0,5-1,6 ppm (mg/l)
  • Bundet klor: 0-0,4 ppm (mg/l)
  • Totalt klor: Max 2,0 ppm (mg/l)