Hur ofta ska jag byta filter?

Vid normal användning håller filter ca 1 år och behöver där efter bytas. Viktigt att filter tvättas regelbundet med Delphin Filter cleaner, detta medför att filtren håller längre. Det kan vara praktiskt att ha en dubbel uppsättning filter då håller en uppsättning ca 2 år.

Chockklorera mitt spabad, hur gör jag?

Använd Delphin spaklor 6 teskedar/1000L vatten. Starta alla pumpar i 10 minuter. Vänta 24 timmar innan nästa bad. Finns också ett effektivare och bättre medel Delphin Oxibooster detta försvinner fortare ur badvattnet och bad kan göras efter 6 – 12 timmar (blandning av klor och aktivtsyre).

Jag har alger i poolen, vad ska jag göra?

Använd Delphin algfix standard och dosera enligt anvisning på förpackningen. Algmedel ska alltid tillsättas i förebyggande syfte, använd Delphin Multiklor som innehåller både algmedel och flockmedel för bättre funktion och renare vatten. Vid mycket algpåväxt kan poolen också behöva chockkloreras.

Vad gör jag åt grumligt vatten i spabadet?

Använd Delphin Gentle Clarifier som är speciellt anpassat för spabad med pappersfilter/cartridgefilter. Detta är ett klarmedel som är mycket effektivt.
OBS! vanliga klarmedel förstör pappfilter.

Vad är alkalinitet?

Alkalinitet är enkelt uttryckt vattnets hårdhetsgrad. Vissa områden i Sverige har vatten med låg alkanitet och där får man problem med att hålla pH värdet stabilt, därför måste alkaliniteten höjas för att lättare få pH värdet stabilt.
Vid för hög alkalinitet används Delphin pH minus som innehåller alka ned. Sänk alkaliniteten till rätt nivå och sedan höj pH värdet till rätt nivå med Delphin pH plus. Idealisk nivå 80 – 120ppm. Idealiskt pH värde 7,0 – 7,4.

Vad ska jag ha för pH värde i mitt spabad?

Idealisk nivå på pH är 7,0 – 7,4. Tänk på att kolla alkaniteten så att den inte är för låg då får man problem att hålla ett stabilt pH värde.

För mycket klor i spabadet, är det farligt?

Det rekommenderade värdet på klor 1 – 3 enheter klor. Högre klorvärden är inte hälsosamt att bada i ger hudirritation och kan ge problem med andningsvägarna. För privat bruk räcker normalt 1 enhet klor. För att ta ner för höga klorvärden finns Delphin antiklor som sänker klorvärdet snabbt. Vid överklorering kan man vänta 24 timmar och därefter kontrollera värdet. Det viktiga är att pH värdet är mellan 7,0 och 7,4 annars blir kloret aggressivt och angriper metalldelar och gummipackningar samt ger hudirritationer. Oftast gäller inte garantier för spabadet om inte klor och pH värde är korrekt.