Hem » Spaprodukter » Spakemi » SWT - Oxidizer

SWT - Oxidizer

1 2 3 4 5
(0/5) Bli först med att betygsätta.
199:-

Beskrivning

SWT OXIDIZER

Instruktioner för användning

SWT Oxidizer är ett koncentrerat oxiderande ämne och därför måste försiktighetsåtgärder vidtas innan användning. Se till att du skyddar dig mot stänk på ögon, hud, och kläder vid dosering.  

Rekommenderad dosering 1dl /1000 liter vatten varannan vecka eller vid behov.

Varför ska man använda Shock Treatment?

 SWT desinficerar. Det binder också skräp (döda bakterier, organiska ämnen, etc), som sen kan fångas i filtret. Ett oxidationsmedel är ett ämne som hjälper till i nedbrytningen av organiskt material och leder till ett klarare vatten.

Använd chockbehandling om du ser att vattnet blir grumligt eller i fall där konstiga lukter kan förekomma. Den oxiderande effekten i Shock Treatment reducerar dessa negativa effekter i vattnet.

Chockbehandling kan appliceras på regelbunden basis eller vid behov. Det påverkar inte möjligheten för SWT att döda mikroorganismer om doseringen följs

SWT Shock är ett koncentrerat oxiderande ämne och därför måste försiktighetsåtgärder vidtas innan användning. Se till att du skyddar dig mot stänk på ögon, hud, och kläder vid dosering.  

Använd chockbehandling om du ser att vattnet blir grumligt eller i fall där konstiga lukter kan förekomma. Den oxiderande effekten i Shock Treatment reducerar dessa negativa effekter i vattnet

Innehållsförteckning: Vatten, Väteperoxid

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation, Skadligt vid förtäring

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går. Fortsätt att skölja.

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

 

 

Läs mer

Specifikationer

Artnr: KEM-18072
Lagerstatus: I lager

Omdöme

Lämna ett omdöme

QWLG
Kod från Captcha-bild:

Omdöme (0)

Dela

Blogga om