2013-05-01
Kundservice

Nya produkter som hjälper er som använt klor tidigare och vill börja använda det klorfria alternativer SWT. Ni kan nu använda Anti Klor som eliminerar all förekomst av klor i vatten, filter och rörsystem. Kan även vara bra att använda om ens "kranvatten" har större mängd klor tillsatt.

PH + och PH - är två andra vattenbalanserande produkter som är anpassade att användas tilsammans med SWT för att hålla PH balansen i rätt nivå. Desstom kommer Alkaline en alkanitets höjande produkt att komma för att hålla alkaniteten på rätt nivå.

Sist men inte minst kommer en produkt som skall hjälpa till att rena ditt vatten om det kommer i olag pga av annat än bakterier som SWT effektivt håller borta. SWT SHOCK Treatment

Syftet med att chockbehandla sitt spabads vatten är att bryta ner organiskt avfall. Dessa föroreningar kan orsaka dålig lukt och grumlig badvattnet. Shock behandlingar är avgörande för att bibehålla klart och rent vatten även om vattnet i sig är helt bakteriefritt.