2013-07-02
Kundtjänst

4Spas PH testare kommer att hjälpa dig att få ett få det rätta PH värdet i spabadet, detta är viktigt för att den kemi du använder skall fungera optimalt. Men även kommer vattnet att kännas bättre mot din hud, för högt eller för lågt PH kan kännas mot huden och den skall ligga mellan 7.0 till 7.4 för att få bästa värdet. Idag skickar många kommunala vattenverk ut vatten som har för högt PH värde för att det skall fungera tillsammans med ditt spabad, man gör det för att spara vattenledningarna i marken och då är det inte ovanligt att PH värdet ligger på en bra bit över 8.0. Man "buffrar" det där också vilket gör att det kan vara lite svårt att sänka det ner till rätt nivåer, så det är inte ovanligt att man får använda PH ner ett flertal gånger innan det blir stabilt.